Hatás és eredmény

Miért fontos a Tanulás Művészete?

Egyre határozottabb a nemzetközi konszenzus, mely szerint a művészetnek és a kreativitásnak nagyobb szerepet kellene játszania az iskolai oktatásban, mert a művészeten és kultúrán keresztül a diákok olyan képességekre tehetnek szert, amelyek elengedhetetlenek a napjaink világában való helytálláshoz.

A végrehajtó funkciók fontossága ellenére kevés kutatási tapasztalat áll rendelkezésre ezek fejleszthetőségéről, a Tanulás Művészete hozzájárulna ennek a területnek a feltárásához.

A projekt példával szolgál arra, hogyan válhat a művészet és a kultúra az iskolai élet részévé, és ennek milyen hatása lehet.

A program keretében fejlesztett művészet alapú program és a végrehajtó funkciókra, társadalmi inklúzióra, jóllétre, a tanulásra és elsajátításra gyakorolt hatást elemző független kutatási projektrészek kombinációja úttörő lehet.

Mik a Tanulás Művészete projekt hatásai?

A Tanulás Művészete projekt hatását nemzeti és nemzetközi figyelem övezi. A program képes lehet rá, hogy növelje a társadalom általános érdeklődését a művészet, és annak hatása iránt.

A Tanulás Művészete komoly lendületet ad a művészi forrásokhoz való hozzáférésnek a tudósok és művészek számára. A projekt erőforrásainak jelentős része jól-használható, praktikus eszközök fejlesztésére irányul.

A projekt során fejlesztett eszköztár, és a 2024-ben elkészülő projektjelentés szabadon elérhető lesz, és reményeink szerint minél többen fogják használni az eredményeit.

A Tanulás Művészete projekt eredményei

A Tanulás Művészete projekt keretében lefolytatott kutatás eredményei az alábbi területekhez járulhatnak hozzá:

  • mélyebb megértése annak, mi történik azokkal a gyerekekkel, akik aktívan részt vesznek kreatív művészeti tevékenységekben

  • hozzájárul innovatív, interdiszciplináris, és kreatív tanulási módszerek fejlesztéséhez

  • kiemeli a végrehajtó funkciók szerepének fontosságát a jóllét, az inklúzió, az elsajátítás és tanulás területeken

  • segít megérteni a végrehajtó funkciók fejlesztésének és az alulfejlett VF kezelésének lehetőségeit

  • növeli az iskolákban a művészek bevonásának értékét

  • növeli az érdeklődést a művészetek iránt, és hozzájárul, hogy minél több gyermek vehessen részt művészeti és kulturális tevékenységekben