TÁRKI-TUDOK
  Keresés  
      

Szakirodalmi ajánló


A közoktatás indikátorrendszere 2015

A kötetből kiderül, hogy 2013-ban Budapesten, Pest megyében és Csongrád megyében volt a legmagasabb a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya, míg Békés, Bács-Kiskun, Szabolcs-Szatmár és Nógrád megyében a legalacsonyabb, ezzel pedig fordítottan volt arányos a munkanélküliek aránya. Valószínűsíthetően ez utóbbi régiókban nagyobb arányú azoknak a diákoknak a száma, akik kevésbé tudnak a családjukra támaszkodni, ha az iskoláról van szó. Ez több dolgot jelenthet, például, hogy a szülők mennyire érdeklődőek az iskolai dolgok iránt, milyen célokat tűznek ki a diák elé, vagy még korábban, hogy mennyire tudnak segíteni abban, hogy gyermekük iskolaéretté váljon.

Kifejezetten nagy szükség lenne arra, hogy ezeken a területeken olyan magas minőségű tanárok dolgozzanak, akik képesek ellensúlyozni a diákok családi hátteréből fakadó esetleges hiányosságait. Bár létezik bizonyos mértékű pénzügyi kompenzáció, amit azok a tanárok kaphatnak meg, akik nehéz körülmények között dolgoznak, a kötet indikátorai megmutatják, hogy a tanárok átlagos keresete nem tér el aszerint, hogy az iskolákban mekkora a hátrányos helyzetű diákok aránya. Ugyanakkor a beruházási kiadások azokban az iskolákban a legnagyobbak, ahol a legalacsonyabb a hátrányos helyzetű diákok aránya. Tehát, bár az esélyegyenlőség biztosítása nagyobb kiadásokat feltételezne azokban az iskolákban, ahol több a hátrányos helyzetű diák, a számokból nem látszik, hogy ez megvalósulna.

Probléma tehát, hogy a jó minőségű tanárok nincsenek ösztönözve arra, hogy nagyobb kihívást jelentő környezetben dolgozzanak, de talán még súlyosabb, hogy a tanári pálya választása összességében nem túl csábító a fiatal pályaválasztók számára. A pályakezdő tanárok aránya minden programtípusban nagyon alacsony, és kisebb hullámzásokkal ugyan, de folyamatosan csökkent 2003 és 2012 között. 2013-ban kis mértékben nőtt, de még így is csupán 1 % körül ingadozik a különböző oktatási szinteken. Ez nem is csoda, ha figyelembe vesszük, hogy a főiskolai végzettségű pedagógusok azonos végzettségű kortársaik bérének 56%-át, a diplomások esetében pedig még mindössze 48%-át keresték 2013-ban.

Bár csak öt egyszerű indikátort emeltünk ki a kötetből, a pontokat összekötve kirajzolódni láthatjuk a hazai közoktatást jellemző kontraszelekciót. Kevesen jelentkeznek pedagógusnak, így nem lehetséges a legtehetségesebb diákok lefölözése, a meglévő tanár-állományon belül pedig nincsen olyan ösztönzőrendszer, ami azt biztosítaná, hogy jó minőségű pedagógusok oktassák a hátrányos helyzetű diákokat.

A kötet további eredményeiről a HVG cikkébenolvashat, a teljes anyagot pedig az alábbi linkenérheti el.

vissza  


hírek


Művészek és tanárok együttműködése - Országos kulturális fórum Bukarestben

Németh Szilvia október 27-én fő előadóként vett részt a román Culture and Education szervezet által szervezett országos fórumon, melynek fő témája a művészek és pedagógusok iskolai együttműködése volt az oktatás színvonalának növelése érdekében, valamint kiemelt  figyelem irányult a hátrányos helyzetű térségek tanulóinak motiváció-növelési, és kompetenciafejlesztési lehetőségeire. 

Németh Szilvia a fórumon részletesen bemutatta a T-Tudok Zrt. Kreatív Partnerség programjának Gyergyóremetén működő projektjét, valamint a további fejlesztési lehetőségeket,

melyeket az OECD kreativitásfejlesztési 

programjában való részvétel kínált.  

A teljes program itt található:

 http://culturaineducatie.ro/forumulcie-2017/program/


Kiállítás nyílik a Kreatív Partnerség és a Ludwig Múzeum közös iskolai projektjének keretében

A tavaszi félévben a Ludwig Múzeum művészei bekapcsolódtak a T-Tudok Kretaív Partnerség projektjébe, és a diákokkal együtt tanultak és alkottak az osztálytermekben! 

média-jelenlét


Tagadják a jövőt

F. Szabó Kata készített interjút Lannert Judittal a Vasárnapi Hírekben arról, hogy sokkolják a magyar társadalmat a jövő kihívásai, a döntéshozók viszont a régi rutinokhoz nyúlnak, pedig ahhoz, hogy az oktatás jó irányba változzon, először a felnőtteknek kell tanulni
 


Minden gyerek jó valamiben

Lannert Judittal Mázsár Tamás készített interjút a tehetséggondozásról annak apropóján, hogy nemrég a blogján Tehetséggondozás lufi címmel arról írt, hogy miközben milliárdokat költ el a kormány a tehetséggondozásra hivatkozva, az eredményeket alig vizsgálják. Ha mégis megtennék, akkor lesújtó számokat kapnának, hiszen a tehetséggondozásra fordított hatalmas pénzeknek nemzetközi felmérések szerint alig van hatásuk. Erről, a rossz pedagógusokról, a gyerekek túlterheltségéről és az egyházi iskolák elitizmusáról is szól az interjú.


  1035 Budapest, Vihar utca 18. telefon: (+36 1) 887 4851, info@t-tudok.hu