TÁRKI-TUDOK
  Keresés  
      

PISA és OKM másodelemzések


A felülemelkedő (reziliens) tanulók teljesítményét befolyásoló tényezők az Országos Kompetenciamérés adatai alapján

Tanulmányunkban azt vizsgáltuk, hogy hosszú távon hogyan hat a tanári értékelés a tanulók teszteredményeire, és a pedagógusi értékelés szignifikánsan eltér-e a reziliens tanulók körében. Az elemzés alapját az Országos kompetenciamérés adatai jelentik, ahol összekapcsoltuk ugyanazon populáció több mérési évből származó (2009, 2011, 2013) adatait (a 2013-ban 10. évfolyamosok adatait a 2011-es 8. évfolyamos, és 2009-es 6. évfolyamos adataikkal). A szakirodalom alapján azt feltételeztük, hogy a rezilienciát egyaránt befolyásolja a tanuló egyéni képessége, a család támogatása, a kora gyermekkori nevelésben való részvétel, a pedagógus értékelése és a tanulótársak. Feltételeztük, hogy a hátrányos helyzetű tanulók esetében ott, ahol a szülők sokat foglalkoznak a gyerekkel, legalább három évig járatták óvodába, ott nagyobb a valószínűsége annak, hogy a gyermek túl tud emelkedni a kedvezőtlen anyagi háttér adta korlátokon. Ugyanilyen fontosnak tartjuk a pedagógus hatását is. Feltételeztük, hogy amennyiben a tanári értékelés eltér a valós teljesítménytől, akkor az beindíthatja a Pygmalion vagy Gólem hatást, vagyis a magasabb értékelés növelni, az alacsonyabb értékelés rontani fogja a jövőbeni teljesítményt, és ezáltal a tanulási motivációt is befolyásolhatja.

Kutatásunk eredménye, hogy a pedagógus és az iskola erőteljesen befolyásolja a tanulók iskolai eredményességét. Minél inkább következetes, kritérium orientált és előítéletmentes az értékelés, annál inkább megnő az esélye annak, hogy a hátrányosabb helyzetű tanulók is motivált és jól tanuló diákok legyenek, vagyis reziliensek. Sajnos ennek a fordítottja is igaz, a nem megfelelő értékelési gyakorlat tanulók sokaságát terelheti „parkolópályára”. A nem megfelelő értékelés elbátortalanítja a tanulót, demotiválja és leszoktatja arról, hogy erőfeszítéseket tegyen.

A tanulmány itt olvasható.

vissza  


hírek


Művészek és tanárok együttműködése - Országos kulturális fórum Bukarestben

Németh Szilvia október 27-én fő előadóként vett részt a román Culture and Education szervezet által szervezett országos fórumon, melynek fő témája a művészek és pedagógusok iskolai együttműködése volt az oktatás színvonalának növelése érdekében, valamint kiemelt  figyelem irányult a hátrányos helyzetű térségek tanulóinak motiváció-növelési, és kompetenciafejlesztési lehetőségeire. 

Németh Szilvia a fórumon részletesen bemutatta a T-Tudok Zrt. Kreatív Partnerség programjának Gyergyóremetén működő projektjét, valamint a további fejlesztési lehetőségeket,

melyeket az OECD kreativitásfejlesztési 

programjában való részvétel kínált.  

A teljes program itt található:

 http://culturaineducatie.ro/forumulcie-2017/program/


Kiállítás nyílik a Kreatív Partnerség és a Ludwig Múzeum közös iskolai projektjének keretében

A tavaszi félévben a Ludwig Múzeum művészei bekapcsolódtak a T-Tudok Kretaív Partnerség projektjébe, és a diákokkal együtt tanultak és alkottak az osztálytermekben! 

média-jelenlét


Tagadják a jövőt

F. Szabó Kata készített interjút Lannert Judittal a Vasárnapi Hírekben arról, hogy sokkolják a magyar társadalmat a jövő kihívásai, a döntéshozók viszont a régi rutinokhoz nyúlnak, pedig ahhoz, hogy az oktatás jó irányba változzon, először a felnőtteknek kell tanulni
 


Minden gyerek jó valamiben

Lannert Judittal Mázsár Tamás készített interjút a tehetséggondozásról annak apropóján, hogy nemrég a blogján Tehetséggondozás lufi címmel arról írt, hogy miközben milliárdokat költ el a kormány a tehetséggondozásra hivatkozva, az eredményeket alig vizsgálják. Ha mégis megtennék, akkor lesújtó számokat kapnának, hiszen a tehetséggondozásra fordított hatalmas pénzeknek nemzetközi felmérések szerint alig van hatásuk. Erről, a rossz pedagógusokról, a gyerekek túlterheltségéről és az egyházi iskolák elitizmusáról is szól az interjú.


  1035 Budapest, Vihar utca 18. telefon: (+36 1) 887 4851, info@t-tudok.hu