TÁRKI-TUDOK
  Keresés  
      

Nemzetközi projektek


Leonardo TOI - Common goals Common ways

 Egy szakiskolai tanárok által könnyen kezelhető, skót eredetű, kockázatelemző eszköz, illetve ennek használati know-how-ja, amely abban nyújt segítséget a pedagógusoknak, hogy időről időre felmérjék, milyen kockázatokkal jár diákjaik jövője szempontjából az a helyzet, amelyben az aktuális pillanatban vannak, és tisztában legyenek a beavatkozási lehetőségekkel (Risk-matrix). Úgy nevezett multi-agency megközelítést alkalmaz, és a gyermeket holisztikus szempontból tekinti. Az eszköz a resilience theory-t veszi alapul, amely szerint a súlyos problémák nem feltétlenül végződnek negatív eredménnyel a gyermekek számára, mert akár egy-két protektív tényező is képes a problémák ellensúlyozására. A gyermekek pedig kellően rugalmasak ahhoz, hogy maradandó következmények nélkül vészeljenek át nehéz időszakokat is.

Az oktatás, a munka és a szociális partnerszervezetek világa közötti kapcsolatrendszer, vagyis a szakiskolák körül kialakítható, lokális támogató hálózat németországi és skóciai mintái – amelyek alapos megismerése után hasonló funkciójú helyi hálózatok kialakulását kívánjuk ösztönözni Magyarországon. (Partnership-building). Az adaptáció céljai egy olyan kézikönyv létrehozása, melynek alkalmazásával megvalósítható:

 

·         az iskola és a munka világa közötti kapcsolat erősítése és a hazai szakképzés duális jellegének támogatása,

·         a jelenleginél megalapozottabb pályaválasztás, illetve a tanulmányi sikeresség erősítése a szakképzésben,

·         a hátrányos helyzetű tanulók hatékonyabb támogatása és

·         a korai iskolaelhagyók arányának csökkentése 

 

Az általános alapképzésből tudás- és képességhiányokkal, valamint alacsony motivációs szinttel kikerülő fiatalokkal foglalkozik a müncheni partner intézmény. Ott hosszú évek óta rugalmas, és szigorú minőségbiztosítási rendszerrel támogatott felzárkóztató program működik, melynek egyik fontos szereplője a Bildungsbegleiter, aki a képzésbe való belépés pillanatától felelősen támogatja, kíséri végig a rábízott tanulókat egészen a munkahelyre való belépésig, akár azon túl is egy ideig. A projekt keretében kísérletet teszünk egy hasonló szerepkör definiálására, a szükséges know-how leírására, valamint a partner intézményekben a kipróbálásra.

 

Olyan lengyelországi jó gyakorlatok, amelyek mintákat adnak ahhoz, hogy a többségi oktatás keretében miként lehet figyelembe venni a kulturális kisebbségek eltérő sajátosságait – elősegítve ezzel a kisebbséghez tartozó – különösen a roma – fiatalok sikerességét a szakképzésben – az elméleti ismereteket nyújtó iskolákban és a munka világához kapcsolódó gyakorlóhelyeken egyaránt.

vissza  


hírek


Művészek és tanárok együttműködése - Országos kulturális fórum Bukarestben

Németh Szilvia október 27-én fő előadóként vett részt a román Culture and Education szervezet által szervezett országos fórumon, melynek fő témája a művészek és pedagógusok iskolai együttműködése volt az oktatás színvonalának növelése érdekében, valamint kiemelt  figyelem irányult a hátrányos helyzetű térségek tanulóinak motiváció-növelési, és kompetenciafejlesztési lehetőségeire. 

Németh Szilvia a fórumon részletesen bemutatta a T-Tudok Zrt. Kreatív Partnerség programjának Gyergyóremetén működő projektjét, valamint a további fejlesztési lehetőségeket,

melyeket az OECD kreativitásfejlesztési 

programjában való részvétel kínált.  

A teljes program itt található:

 http://culturaineducatie.ro/forumulcie-2017/program/


Kiállítás nyílik a Kreatív Partnerség és a Ludwig Múzeum közös iskolai projektjének keretében

A tavaszi félévben a Ludwig Múzeum művészei bekapcsolódtak a T-Tudok Kretaív Partnerség projektjébe, és a diákokkal együtt tanultak és alkottak az osztálytermekben! 

média-jelenlét


Tagadják a jövőt

F. Szabó Kata készített interjút Lannert Judittal a Vasárnapi Hírekben arról, hogy sokkolják a magyar társadalmat a jövő kihívásai, a döntéshozók viszont a régi rutinokhoz nyúlnak, pedig ahhoz, hogy az oktatás jó irányba változzon, először a felnőtteknek kell tanulni
 


Minden gyerek jó valamiben

Lannert Judittal Mázsár Tamás készített interjút a tehetséggondozásról annak apropóján, hogy nemrég a blogján Tehetséggondozás lufi címmel arról írt, hogy miközben milliárdokat költ el a kormány a tehetséggondozásra hivatkozva, az eredményeket alig vizsgálják. Ha mégis megtennék, akkor lesújtó számokat kapnának, hiszen a tehetséggondozásra fordított hatalmas pénzeknek nemzetközi felmérések szerint alig van hatásuk. Erről, a rossz pedagógusokról, a gyerekek túlterheltségéről és az egyházi iskolák elitizmusáról is szól az interjú.


  1035 Budapest, Vihar utca 18. telefon: (+36 1) 887 4851, info@t-tudok.hu